Opvang voor vrouwen

Jij wordt thuis mishandeld of bedreigd en je wilt ontsnappen aan deze geweldsituatie. Wende zorgt ervoor dat je, eventueel samen met jouw kinderen, snel verhuist naar een tijdelijke woonruimte op een geheim adres. Wil je dit direct regelen? Neem dan nu contact met ons op. Je wordt dan te woord gestaan door een deskundige hulpverlener, die jou informeert over de mogelijkheden en te nemen stappen. Heb je hier liever een persoonlijk gesprek over, vaak vindt deze nog op dezelfde dag plaats.

Tijd om tot rust te komen

Vrouwen komen om verschillende redenen naar een opvanghuis*. Veel vrouwen willen dat het geweld thuis stopt, maar niet de relatie. Anderen willen juist niet meer teruggaan. Weer anderen weten het nog niet, maar hebben tijd nodig om tot rust te komen.
Tijdens het verblijf in een opvanghuis bereid je je voor op jouw nieuwe toekomst: hoe ga je om met jouw (ex-)partner, hoe ga je om met geld, hoe kun je jouw kinderen een goed thuis geven, enz. Al deze onderwerpen bepraat je een hulpverlener, zodat je zo snel mogelijk weer verder kan met jouw eigen leven.

* Voor opvang van oudere vrouwen huurt Wende appartementen in een verzorgingshuis.

Vertrouwelijk

De opvang en de gesprekken die er worden gevoerd zijn vertrouwelijk. Al onze hulpverleners hebben een geheimhoudingsplicht, zo hoeft niemand te weten dat je bij ons bent geweest.