Samen een oplossing vinden

Deze opvang is voor mannen, vanaf 18 jaar, die zich niet meer veilig voelen in hun eigen woonomgeving.

De opvang geldt voor mannen die:

  • Lichamelijk of geestelijk mishandeld worden door hun partner
  • Slachtoffer zijn van eerwraak door familieleden
  • Slachtoffer zijn van geweld, omdat zij een homoseksuele relatie hebben

Tijdens jouw verblijf in het opvanghuis zoek je samen met de medewerkers van Wende naar een oplossing. Zo bereiden we samen jouw nieuwe toekomst voor, zodat je zo snel mogelijk weer verder kan met jouw eigen leven.

Vertrouwelijk

Wat je ook bespreekt met onze medewerkers en hulpverleners, alles wordt vertrouwelijk behandeld. Al onze hulpverleners hebben namelijk een geheimhoudingsplicht. Voor niemand in je omgeving is het bekend dat je bij ons bent geweest!