Hulp voor slachtoffers

Mensen die worden blootgesteld aan bedreigende situaties, lopen kans op een posttraumatische stresssyndroom (PTSS). Hoe vaker en hoe ernstiger deze bedreigende situaties zich voordoen, hoe groter de kans hierop. Wanneer iemand een beroep doet voor opvang via Wende, heeft gemiddeld zeven jaar huiselijk geweld achter de rug. Het leven van deze personen (meestal vrouwen) is vaak volledig ontregeld.

Het is van groot belang om het trauma te behandelen. Alleen zo kan herhaling worden voorkomen. Pas na een behandeling kan iemand haar of zijn leven weer goed oppakken. Voor deze behandeling werkt Wende, in de opvanglocaties, samen met onder andere GGZ Delfland. Voor de behandeling van de kinderen werken wij samen met de Jutters (Golfbreker). Een veilige opvang, gecombineerd met de juiste begeleiding en behandeling, is in veel gevallen een voorwaarde als effectief antwoord op huiselijk geweld.

Op het moment dat je als slachtoffer de situatie wilt ontvluchten, zijn er een aantal belangrijke zaken die je moet regelen of niet vergeten. Dit zijn onder andere:

  • Stel een veiligheidsplan op ter voorbereiding van een eventueel vertrek
  • Welke papieren en spullen neem je mee?
  • Hoe regel je het voor je kinderen?

Aanbod voor slachtoffers