Huiselijk geweld tegen ouders door kinderen en jongeren

Oudermishandeling is meestal een gezinsproblematiek, waarbij negatieve communicatie- en gedragspatronen leiden tot verstoorde relaties en gezag van de ouders. Vaak begint de pleger met verbaal geweld, tussen het twaalfde en veertiende jaar.

Hoe vaak komt oudermishandeling voor?

Op jaarbasis komen er landelijk 2.000 meldingen van oudermishandeling binnen. In 2011 werd naar schatting 11 % van de tijdelijke huisverboden opgelegd aan jongeren van 18 tot 23 jaar. In dit percentage wordt ook het partnergeweld meegeteld.

Vermoedens van oudermishandeling en dan?

Onderneem direct actie, wanneer jij het vermoeden hebt dat oudermishandeling in jouw omgeving plaatsvindt. Je kunt altijd eerst proberen om het slachtoffer aan te spreken. Doe dit vooral kalm en vel geen oordeel in jullie gesprek. Loop je hierbij tegen een dichte deur aan, dan kun je wellicht de pleger benaderen. Ook in dit gesprek is het belangrijk niet te oordelen en altijd positief te blijven. Benadruk bijvoorbeeld de hoeveelheid tijd die hij/zij kwijt is aan school en welke druk dat geeft.

Wanneer het aanspreken niks verandert of je durft het niet, neem dan contact met ons op en informeer ons over jouw vermoedens van de oudermishandeling.