Ouderenmishandeling

Wanneer het handelen, of het nalaten van handelen, door iemand uit een persoonlijke relatie met de oudere (55+) verkeerd uitpakt of uitblijft, spreken we van ouderenmishandeling. De oudere persoon wordt (herhaaldelijk) lichamelijk en/of psychisch mishandeld. Daarnaast lijdt hij aan of er is een vermoeden van materiële schade. Meestal is daarbij ook sprake van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid.

Vormen ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling bestaat uit:

  • Fysieke mishandeling
  • Geestelijke mishandeling
  • Verwaarlozing
  • Financiële uitbuiting
  • Seksueel misbruik
  • Schending van grondrechten

Omstanders

Wanneer een oudere wordt mishandeld of uitgebuit, zal hij of zij niet gauw zelf aan de bel trekken. Meestal is dat uit angst of uit loyaliteit naar de pleger toe. Vaak ook omdat hij of zij zich schaamt. Het slachtoffer verkeert vaak in een zeer afhankelijke situatie. Dat geldt voor alle slachtoffers van mishandeling, maar voor ouderen helemaal. Vaak zijn ouderen lichamelijk kwetsbaar of geestelijk minder weerbaar (bijvoorbeeld in het geval van dementie). Omdat ouderen zeer geïsoleerd leven, kan mishandeling zonder hulp van buitenaf, jaren voortduren of steeds heviger worden.

Nu is het moeilijk om je met het privéleven van buren of buurtgenoten te bemoeien. Echter veel slachtoffers en plegers van ouderenmishandeling zijn uiteindelijk, na de aanvankelijke schaamte, opgelucht als er hulp komt. Daarom is het heel belangrijk dat je bij vermoedens van mishandeling of verwaarlozing actie onderneemt.

Wat jij kan doen!

Heb jij het vermoeden dat ouderenmishandeling in jouw omgeving plaatsvindt, onderneem actie. Probeer het allereerst bespreekbaar te maken met de oudere zelf, zonder een oordeel te vellen. Vraag bijvoorbeeld: “Ik hoorde gisteren dat u ruzie had. Wat was er aan de hand?”Je kunt ook de verzorger hierop aanspreken. Blijf daarin altijd positief, spreek niet over mishandeling en benadruk de overbelasting van het verzorgen. Lukt dit niet of durf je dit niet, neem dan contact met ons op en spreek je vermoedens uit!