Kindermishandeling

Geweld in een gezin heeft altijd gevolgen voor de kinderen. Een kind raakt verward en voelt zich onveilig. Op de korte en op de lange termijn heeft geweld ook een negatieve vloed op de ontwikkeling van het kind. Bij veelvuldig en ernstig geweld krijgen kinderen een verwrongen beeld van liefde en intimiteit. Dat beeld en het geweld, dat ze ondervinden, dragen zij later vaak over op hĂșn kinderen. Getuige zijn van geweld heeft op kinderen hetzelfde effect als zelf mishandeld worden. Je spreekt hier dus over kindermishandeling.

Laat je kinderen erbuiten

In iedere relatie komt weleens ruzie voor. Laat de ruzie niet uit de hand lopen en betrek nooit de kinderen erbij. Zij hoeven jullie ruzie niet mee te maken of te horen. Mocht de ruzie toch uit de hand lopen, bedenk dan altijd dat je eigen veiligheid en die van je kinderen het allerbelangrijkste is.

Kom je er samen niet meer uit? Bel dan voor advies of hulp met Wende!