Intiem terrorisme

Intiem terrorisme is een sterk controlerende vorm van partnergeweld, waarbij het geweld eenzijdig is. Macht en controle spelen hierbij een belangrijke rol. De man past ernstig en langdurig geweld toe en controleert zijn vrouw op allerlei manieren. Zo wil hij het slachtoffer in zijn macht houden.

Daarnaast ontzegt de man het slachtoffer ieder mogelijke contact met haar familie of sociale omgeving. Zij komt hierdoor in een volledig isolement terecht. Vaak is er in zo’n gezin sprake van het traditionele beeld van man-vrouwverhouding.

Meestal uit zich het geweld fysiek, maar er zijn ook andere vormen van mishandeling bij intiem terrorisme. Zo worden er dreigingen en intimidaties geuit. Of het slachtoffer wordt constant in de gaten gehouden, wat zij doet en waar zij naartoe gaat. Daardoor wordt het zelfvertrouwen aangetast en op die manier wordt de eigen wil van het slachtoffer volledig ondermijnd.

Hierbij wordt de vrouw regelmatig verbaal aangevallen, waarbij zij ervan wordt overtuigd dat er geen alternatieven zijn voor de huidige relatie. Zich verzetten tegen dit geweld is niet mogelijk, wanneer de toegang tot allerlei bronnen, familie en vrienden wordt ontzegd en zij volledig afhankelijk wordt gemaakt van de man.