Verborgen vrouwen

Wat kunt u doen als u vermoedt dat het om een verborgen vrouw gaat.

Wat is een verborgen vrouw?
Een verborgen vrouw is een vrouw die zelden of nooit een stap buiten de deur zet, zij is niet of nauwelijks zichtbaar voor de buitenwereld. Juist haar afwezigheid biedt aanknopingspunten voor bijvoorbeeld scholen, eerste lijn zorghulpverleners, verloskundigen, kraamverzorgers, buurtbewoners etc.

Signalen

  • De Nederlandse taal niet kunnen spreken
  • De vrouw komt niet of nauwelijks buiten
  • De vrouw oogt angstig en vermijdt buurtcontact
  • De vrouw komt nooit alleen op afspraken
  • De echtgenoot of een familielid voert (altijd) het woord
  • Gedwongen inwoning bij (schoon)familie of dagelijks bij (schoon)familie over de vloer
  • Vaak is er sprake van mishandeling, verwaarlozing of misbruik
  • Vage lichamelijke klachten

Maakt u zich zorgen om iemand?
U kunt, als professional, bij signalen of vragen m.b.t. een (mogelijke) verborgen vrouw advies vragen bij Veilig Thuis. Wat kan Veilig Thuis (http://www.veiligthuishaaglanden.nl/) voor u betekenen?
Zij kunnen meedenken, advies geven en evt. ook aansluiten bij een gesprek of overleg. Advies kan anoniem worden gevraagd, dit betekent dat de naam van de cliënt niet wordt geregistreerd.

Zoek hulp bij Wende/Perspektief
Een vrouw kan zelf ook direct bellen voor hulp met het Wende Interventie Team Huiselijk Geweld (WITH)  070-3925774.
Het WITH biedt laagdrempelige hulp en opvang aan vrouwen die onvrijwillig een verborgen bestaan hebben. Verborgen moeten leven binnen een relatie valt onder de noemer huiselijk geweld. Dit kan geestelijk geweld zijn, maar ook lichamelijk, of seksueel geweld. Het WITH helpt met advies, ambulante begeleiding en opvang. Dit kan in verschillende talen.

Klik op onderstaande poster voor alle talen!

Verborgen vrouwen

Bekijk de commercial over “Verborgen vrouwen”

Wil je het filmpje in een andere taal bekijken? Dat kan!
Berbers
Turks
Arabisch
Engels