Over Wende

Stichting Wende is in 2016 gefuseerd met Stichting Perspektief. De naam Wende blijft bestaan en onze diensten zijn gelijk gebleven. Door deze fusie zijn we met Wende nog meer in staat om meer mensen te helpen en meer diensten aan te bieden. Kijk voor meer informatie over Perspektief op www.perspektief.nu