Honderden kinderen door ouders achtergelaten in buitenland op vakantie


Honderden kinderen door ouders achtergelaten in buitenland op vakantie

Het aantal meldingen van kinderen die tegen hun wil door ouders in het buitenland zijn achtergelaten, groeit. Vooral in de zomer worden kinderen onder valse voorwendselen naar hun land van herkomst meegenomen. Daar worden ze zonder paspoort, geld en telefoon achtergelaten bij onbekenden.

Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) maakt zich zorgen om het toenemend aantal meldingen, vooral over minderjarigen. In een campagne die vandaag start, wordt scholen opgeroepen alert te zijn op signalen van mogelijke slachtoffers.

Het expertisecentrum behandelde in het startjaar 2015 nog 23 zaken van achtergelaten kinderen. Vorig jaar waren dat er 30 en dit jaar zijn  er tot nu toe al 16 zaken. Flierman: ,,Dat zegt iets over de groeiende meldingsbereidheid en onze bekendheid.’’

Topje ijsberg

Het aantal meldingen is het topje van de ijsberg. Volgens grove schattingen keren tussen de 180 en 800 kinderen en jongeren per jaar tegen hun zin niet terug naar Nederland. Precieze cijfers zijn lastig te vinden, omdat de registratie te wensen overlaat.

,,In de vakantieperiode neemt het aantal meldingen toe’’, zegt manager Diny Flierman van het LKHA. ,,Er is vaak sprake van misleiding. Kinderen denken dat ze op vakantie of familiebezoek gaan. Dat blijkt niet het geval. Terwijl de rest van het gezin terugkeert naar Nederland moet het kind daar blijven.’’

Ouders willen voorkomen dat een kind te veel verwestert en zich afkeert van de eigen cultuur en tradities. Soms gebeurt dat onder druk van de familie in het land van herkomst.

Fractie

Van het totale aantal gevallen wordt slechts een fractie bij het LKHA gemeld, omdat het voor de kinderen moeilijk en gevaarlijk is om contact te leggen. Ze mogen soms niet naar school en worden in de gaten gehouden.

In de helft van de gemelde zaken lukt het om een kind terug te halen. Vaak zijn ze getraumatiseerd en hebben ze hulp nodig. Flierman: ,,Het is een vorm van kindermishandeling. Kinderen schamen zich of willen niet geloven dat hun ouders tot zoiets in staat zijn.’’

Als een kind bang is om op vakantie te gaan of plotseling naar familie in het buitenland gaat, kan dat wijzen op een mogelijke achterlating. Scholen en hulpverleners moeten dan in gesprek gaan met het kind, zegt Flierman: ,,Het is belangrijk om niet gelijk navraag te doen bij de ouders, omdat een kind anders gevaar kan lopen.’’

Lees ook: Issa geloofde dat hij op vakantie ging, maar werd achtergelaten.

 Bron: www.ad.nl