Fonds Slachtofferhulp beschikt over een Noodhulpfonds


Fonds Slachtofferhulp beschikt over een Noodhulpfonds

Met dit Noodhulpfonds kunnen wij slachtoffers in nood bijstaan. Onlangs zijn wij een samenwerking aangegaan met Stichting Perspektief. Stichting Perspektief is (onder andere) een kennis- en opvangcentrum voor slachtoffers van huiselijk geweld. Door de samenwerking tussen Stichting Perspektief en ons Noodhulpfonds, kunnen wij nóg meer slachtoffers helpen hun eigen veerkracht te vinden. Wij spraken hierover met Marijke Post, ambulant begeleider bij Stichting Perspektief.

Vormen van huiselijk geweld

Huiselijk geweld is er in vele vormen en komt veel vaker voor dan je zou denken. Bij Stichting Perspektief krijgen ze met enorm veel varianten van huiselijk geweld te maken. ‘Bij ons melden zich bijvoorbeeld vrouwen die vanuit het buitenland naar Nederland zijn gekomen en hier fysiek of emotioneel worden mishandeld door hun partner. Ook melden zich bij ons mannen die slachtoffer zijn van mensenhandel, eerwraak, of huiselijke geweld. Slachtoffers zijn vaak emotioneel of praktisch afhankelijk van hun partner en kunnen de stap naar hulp moeilijk maken. In veel gevallen zijn er kinderen in het spel. Om tegen te gaan dat toekomstige generaties in dezelfde situatie terechtkomen, is de hulpverlening aan kinderen bij ons van groot belang.’  

Het doorbreken van patronen

Stichting Perspektief beschikt (onder andere) over een interventieteam, een aparte vrouwen- en mannenopvang, een opvang voor jonge moeders en biedt hulp en begeleiding na de opvang. ‘Slachtoffers van huiselijk geweld kampen met wanhoop, frustratie en hebben vaak een enorme bagage. Zo vingen wij laatst een cliënte op die in haar kindertijd, samen met haar moeder, in verschillende ‘blijf-van-mijn-lijfhuizen’ heeft gewoond. Zij werd nu zelf thuis ook mishandeld. Dit zien we vaker; dat huiselijk geweld van generatie op generatie door gaat. Dit kan zich zelfs tot de zevende generatie voortzetten. Ook voor ouders die in hun kindertijd mishandeld zijn, is de kans groter dat zij hun eigen kinderen gewelddadig zullen behandelen. Simpelweg omdat zij geen andere situatie kennen. Wij willen deze patronen doorbreken. Dit doen wij door sociaal-emotionele ondersteuning van cliënten, maar ook door opvoedondersteuning, en door inzicht te geven in het probleem en het ontstaan ervan. Ook zorgen wij dat cliënten de juiste behandeling krijgen. Hiervoor sturen wij ze door naar andere hulpverlenende instanties.

Hoe het Noodhulpfonds helpt

Met ons Noodhulpfonds krijgen we van Stichting Perspektief veel aanvragen. Vaak hebben slachtoffers de middelen niet om een betere toekomst op te bouwen voor zichzelf en de kinderen. Een financiële tegemoetkoming uit ons Noodhulpfonds helpt hen dan op weg. ‘Vaak werken financiële beperkingen verlammend voor slachtoffers. Wanneer ze eindelijk de stap hebben gemaakt om weg te gaan, lopen ze tegen financiële problemen op die de misère groter maken. Daarom zijn wij enorm blij met de giften die cliënten ontvangen uit het Noodhulpfonds. Dankzij een gift uit het Noodhulpfonds heeft één van onze cliënten bijvoorbeeld de kosten van de advocaat kunnen betalen. Het huiselijk geweld en de schulden van haar man belemmeren haar toekomst nu niet meer. In mei start zij een opleiding. Zij gaat een beter leven tegemoet samen met haar zoontje. Hopelijk wordt hiermee het patroon van huiselijk geweld voor hen doorbroken.

Succesvolle samenwerking

Op deze manier werkt de samenwerking tussen Stichting Perspektief en het Noodhulpfonds erg goed. Samen geven we slachtoffers weer perspectief en helpen we hen hun eigen kracht te hervinden. Een betere toekomst ligt hierdoor voor hen open.

Bekijk het programma Noodhulp op de website van Fonds Slachtofferhulp.