Federatie Opvang wil snel evaluatie van de aanpak van huiselijk geweld binnen de Wmo


Federatie Opvang wil snel evaluatie van de aanpak van huiselijk geweld binnen de Wmo

De Federatie Opvang gaat het nieuwe kabinet vragen de evaluatie van de aanpak van huiselijk geweld, als onderdeel van de Wmo 2015, met spoed te gaan uitvoeren. Aanleiding is het ontbreken van dit onderwerp in het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau ‘Zicht op de Wmo 2015; Ervaringen van melders, mantelzorgers en gespreksvoerders’.

De Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) regelt dat gemeenten mensen met een ondersteuningsbehoefte helpen om deel te kunnen nemen aan de samenleving. De wet heeft bijvoorbeeld betrekking op ouderen en mensen met een beperking, maar ook op slachtoffers van huiselijk geweld. Deze doelgroep is in het externe linkonderzoek van het SCP niet meegenomen. Ook de maatschappelijke opvang en beschermd wonen zijn nauwelijks in beeld. “Een gemiste kans”, vindt de externe linkFederatie Opvang.

Twee milard

“Het budget in de Wmo voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen omvat bijna twee miljard euro, ongeveer een kwart van het totale Wmo budget in Nederland”, zo berekent de federatie. Terwijl van de bijna 2000 mensen die meededen aan het onderzoek slechts twee procent aangaf dat zij een maatwerkvoorziening voor maatschappelijke opvang hadden gevraagd en gekregen. 42 deelnemers uit de onderzoeksgroep verbleven in een woonvoorziening van de maatschappelijke opvang of beschermd wonen.

Bron: www.huiselijkgeweld.nl