Hoe vaak komt oudermishandeling voor?

Per jaar komen er landelijk 2.000 meldingen van oudermishandeling binnen. Naar schatting werd in 2011 11 % van de tijdelijke huisverboden opgelegd aan jongeren van 18 tot 23 jaar (in dit % is partnergeweld ook meegenomen).

Wie zijn plegers en slachtoffers?

In de wetenschappelijke literatuur wordt over oudermishandeling vooral gesproken over inwonende jongens vanaf 14/15 jaar. Het geweld is veelal gericht op alleenstaande, blanke en biologische moeders. De gezinnen die hierdoor getroffen worden, treft alle lagen van de bevolking.

Nog wat gegevens op een rijtje:

 • Plegers zijn meestal jongens (87%)
 • Het geweld neemt bij jongens, na de 14-jarige leeftijd, snel toe (dit blijkt uit politiegegevens). Bij meisjes neemt het geweld met de leeftijd juist af
 • Slachtoffers zijn meestal de biologische moeder (62%)
 • Van alle plegers was 82% thuiswonend. Daarvan woonde bijna 38% bij beide biologische ouders en bijna 47% alleen met de biologische moeder. Geen van de plegers woonde alleen met de biologische vader

Wat zijn signalen en risicofactoren?

 • De biologische ouders zijn gescheiden
 • Er is ervaring met huiselijk geweld (partnergeweld of kindermishandeling)
 • Er is een lage frustratietolerantie en gering aanpassingsvermogen
 • Er zijn oppositionele gedragsproblemen
 • Er is een psychiatrische aandoening
 • Er is sprake van alcohol- en drugsgebruik (met name als trigger)
 • De opvoedstijlen zijn permissief, te beschermend of te rigide
 • Het ontbreken van onderlinge betrokkenheid binnen het gezin en van het gevoel ‘er te toe doen’
 • De invloed van een sociale omgeving (media, pers) en/of juist ontbreken van een sociaal netwerk
 • Er zijn opvattingen over genderrollen en geweld
 • Er is criminaliteit in de publieke sfeer
 • Er zijn problemen op school (langdurig verzuim en/of gepest worden)

Welke preventie- en hulpprogramma’s zijn er?

In Nederland bestaan er geen preventieprogramma’s, die gericht zijn op bewustwording of het voorkomen en vroeg signaleren van oudermishandeling. In andere landen komt dit ook nauwelijks voor. In Nederland zijn er ook geen specifieke hulpprogramma’s bij oudermishandeling . Wel zijn er hulpprogramma’s en agressieregulatie-trainingen, gericht op het terugdringen van antisociaal, agressief en delinquent gedrag van jongeren in het algemeen. Daarbij gaat het meestal om ernstige problematiek en/of crimineel gedrag. Met uitzondering van Agressieregulatie Op Maat (Hoogsteder e.a, 2012) zijn de Nederlandse hulpprogramma’s van origine afkomstig uit het buitenland.

Verder lezen?

De volledige rapportage met literatuurlijst is te downloaden van www.movisie.nl en www.tno.nl

Doorverwijzen

Wil jij voorlichting op maat of meer informatie over huiselijk geweld of over Stichting Wende? Neem dan contact met ons op!

Stuur ons een bericht
 • 070 - 392 57 74