Vormen ouderenmishandeling

Welke vormen van ouderenmishandeling zijn er:

 • Fysieke mishandeling
 • Geestelijke mishandeling
 • Verwaarlozing
 • Financiële uitbuiting
 • Seksueel misbruik
 • Schending van grondrechten

Signalen van het slachtoffer

Wanneer een oudere aan geestelijke of lichamelijke mishandeling wordt blootgesteld of aan materiële schade lijdt, zullen er bepaalde signalen zijn. Zo zijn er uiterlijke signalen, maar ook gedragsmatige signalen. Wat zijn dan de uiterlijke signalen:

 • Verwondingen (herhaaldelijk) aan het lichaam, zoals blauwe plekken, hoofdwonden, ontwrichtingen, brandwonden etc.. De oudere of de verzorger geeft hier onsamenhangende of tegenstrijdige verklaringen voor
 • Verschijnselen van verwaarlozing, zoals slechte hygiëne, doorligwonden, uitdroging, ondervoeding etc.
 • Depressiviteit, angst (voor bijvoorbeeld aanraking of stemverheffing), apathie, woede etc.
 • Verdwijnen van spullen uit het huis of kamer en het ontbreken van geld

Wat zijn dan de gedragsmatige signalen:

 • Een onderdanige houding of een onzeker en schrikachtig gedrag
 • Regelmatig praten in termen van ‘ Ik mag niet van mijn zoon ….’ of ‘Mijn dochter wil niet dat…’
 • Het niet mogen beschikken over eigen geld of geen eigen afspraken mogen maken, etc.
 • Geen netwerk hebben of volledig geïsoleerd zijn
 • Geen mogelijkheid om alleen met een hulpverlener te mogen praten
 • Het weigeren van een samenwerking van professionele hulp- en dienstverleners

Signalen van de pleger

Niet alleen het slachtoffer geeft signalen af, ook bij de pleger kunnen bepaalde signalen wijzen op mishandeling. Zo kan de mantelzorger verschijnselen van overbelasting vertonen of proberen andere hulpverleners buiten de deur te houden. Maar de mantelzorger kan ook in het bijzijn van anderen overdreven aardig zijn tegen de oudere. Eventueel toont hij/zij zich juist erg onverschillig over het wel en wee van de oudere of is juist heel erg (te) bezorgd.

Een zeer duidelijk signaal is wanneer er wordt gescholden en/of geschreeuwd in aanwezigheid van arts of hulpverlener. De verzorger kan ook proberen alle problematiek te verhullen of te willen toedekken. Wil een hulpverlener overleggen over zijn of haar vermoedens, dan zal de verpleger niet willen overleggen of verder in het geheim willen opereren.

Wat jij kunt doen

Als je vermoedens van ouderenmishandeling hebt en je denkt dat een oudere in jouw omgeving of in jouw cliëntenbestand wordt mishandeld of getreiterd, neem dit vermoeden dan zeer serieus. Bespreek het allereerst eens met de oudere, zonder er een oordeel over te vellen. Vraag bijvoorbeeld: “Ik hoorde gisteren dat u ruzie had, wat is er gebeurd?” Daarnaast kun je de verzorger aanspreken, waarbij een positieve insteek van belang is. Spreek niet meteen over mishandeling, maar benadruk de overbelasting of het feit dat het allemaal wel eens te veel kan zijn.

Bij Stichting Wende kun je jouw vermoedens en vragen over ouderenmishandeling bespreken. De medewerkers kunnen met je meedenken, hoe de mishandeling of verwaarlozing een halt toe te roepen. Ook kunnen zij je gericht doorverwijzen of advies geven aan betrokken hulpverleners en/of mantelzorgers.

Doorverwijzen

Wil jij voorlichting op maat of meer informatie over huiselijk geweld of over Stichting Wende? Neem dan contact met ons op!

Stuur ons een bericht
 • 070 - 392 57 74